Tilaustuote

Sijijie Ffp 2 Nr Hengityssuojain

Normaali hinta€8,40
/
(€1.68 / kpl)
Sis. verot
Alin hinta 30 päivän ajalta: €8,08
Tilaustuote.
Jos tuotteen toimitusaika on tukusta 1-5 arkipäivää, tilaamme tuotteen ja lähetämme sen muun tilauksen yhteydessä. Jos toimitusaika on tukusta yli 5 arkipäivää, olemme sinuun yhteydessä tarkemmasta ajankohdasta.

Pakkauskoko
  • Tilaustuote (ei heti varastossa)
  • Varasto täydennys matkalla
Tuotekuvaus:

Nämä tuotteet vastaavat hiukkasilta suojaaville suodattaville hengityksensuojaimille asetettua standardia EN 149:2001+A1:2009. Tuotteet täyttävät Euroopan parlamentin asetuksen (EU) 2016/425 vaatimukset ja vastaavat paikallista lainsäädäntöä.

TUOTEMALLI: K1210

RAKENNE: Viisi korkealaatuista materiaalikerrosta – kolme kuitukangaskerrosta, yksi suodattava PTFE-kalvokerros ja yksi kerros kuumasaumattua puuvillaa – on painettu tiiviiseen taiteltuun muotoon. Materiaalien osuudet: kuitukangas 50,6 %, kuumasaumattu puuvilla 28,5 %, suodattava PTFE-kalvo 20,9 %.

NOUDATETTU STANDARDI: EN 149:2001+A1:2009 FFP2 NR

KÄYTTÖALA: Soveltuu ilman epäpuhtauksilta suojautumiseen päivittäisessä elinympäristössä. Aikuisen tulee valvoa tuotetta käyttäviä lapsia.

Käytä suojautuaksesi

Hiukkasilta, joita muodostuu esimerkiksi hiomisen, lakaisemisen, sahaamisen ja pakkaamisen yhteydessä sekä mineraalien, hiilen, rautamalmin, jauhojen, metallin, puun, siitepölyn, savun, öljypohjaisten aerosolien ja tiettyjen muiden aineiden käsittelemisen yhteydessä. Noudata kaikkia soveltuvia paikallisia säädöksiä.

Älä käytä suojautuaksesi

Kaasuilta, höyryiltä, asbestilta tai hiekkapuhallukselta äläkä silloin, kun hiukkaspitoisuudet ylittävät joko työperäisen altistumisen raja-arvon kymmenkertaisesti tai noudatettavien asetusten määräyksissä annetun arvon riippuen siitä, kumpi arvo on alhaisempi.

KÄYTTÖOHJEET: Tarkista, että pakkaus on moitteettomassa kunnossa. Avaa pakkaus ja noudata sen takapuolella olevia sovitusohjeita.

TURVATOIMET: Älä käytä tuotetta, jos pakkaus on kostea tai vioittunut tai tuotteen käyttöaika on umpeutunut.

KÄYTTÖAIKA: 24 kuukautta.

Käyttötarkoitus:

TÄRKEÄÄ

Käyttäjän tulee lukea ja ymmärtää nämä ohjeet ennen tuotteen käyttöönottoa. Säilytä käyttöohje tulevaa tarvetta varten.

Käyttöohjeet

1. Tämän hengityssuojaimen käyttöä koskevien ohjeiden ja rajoitusten noudattamatta jättäminen ja/tai suojaimen käyttämättä jättäminen altistumisen aikana voi vähentää tuotteen tehoa ja johtaa sairastumiseen tai kuolemaan.

2. Poistu saastuneelta alueelta välittömästi. Ota yhteyttä esimieheesi, jos sinulla tai muulla altistuneella henkilöllä ilmenee huimausta, ärsytystä tai muita vaivoja.

3. Tarkasta hengityssuojain ennen jokaista käyttökertaa varmistaaksesi, että se on moitteettomassa kunnossa. Tarkasta kaikki osat vaurioiden varalta, mukaan lukien kaksi korvalenkkiä, kiinnikekohdat, nenäpehmuste ja nenäpidike. Tuote tulee poistaa välittömästi käytöstä, jos jokin sen osa on vaurioitunut tai puuttuu. Suodattavat hengityssuojaimet tulee tarkastaa ennen jokaista käyttökertaa, jotta voidaan varmistaa, ettei tuotteen hengitysosassa ole mitään muita reikiä kuin niittejä ympäröivät pistokohdat ja ettei tuote ole vahingoittunut. Suodatinmateriaalin repeytymisestä tai kulumisesta aiheutuneet suurentuneet niittejä ympäröivät pistokohdat katsotaan tuotteen vahingoittumiseksi. Vahingoittunut hengityssuojain tulee vaihtaa uuteen välittömästi.

4.Varmista aina ennen käyttöä, että hengityssuojain on sovitettu kasvoille tiiviisti kohdassa Sovitusohjeet annettujen ohjeiden mukaisesti. Jos suojaimen asettaminen kasvoille tiiviisti ei onnistu, älä käytä suojainta.

5. Hävitä käytöstä poistettu tuote paikallisten säädösten mukaisesti.

Tuotenumero (VNR)9292038
MarkkinoijaPalMedical OU
Sovitusohjeet
KÄYTÖN RAJOITUKSET
SÄILYTYS JA KULJETUS
NOUDATETTU STANDARDI:
Produktbeskrivning:

Dessa produkter uppfyller standarden EN 149:2001+A1:2009, filtrerande andningsskydd för bruk mot partiklar. Dessa produkter uppfyller kraven i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/425 och tillämplig lokal lagstiftning.

PRODUKTMODELL: K1210

SAMMANSÄTTNING: Produkten består av fem lager högkvalitativa material – tre lager fibertyg, ett lager filtrerande PTFE-membran och ett lager värmeförseglande bomull – som pressats till en vikt struktur. Materialens andelar: fibertyg 50,6 %, värmeförseglande bomull 28,5 %, filtrerande PTFE-membran 20,9 %.

EXEKUTIV STANDARD: EN 149:2001+A1:2009 FFP2 NR

TILLÄMPNINGSOMRÅDE: Lämplig för skydd mot luftföroreningar i vardagsmiljön. Barn som använder produkten bör övervakas av en vuxen.

Använd för skydd mot

Partiklar från bl.a. slipning, sandpappring, sopning, sågning, påsning, eller från bearbetning av mineraler, kol, järnmalm, mjöl, metall, trä, pollen, rök, oljebaserad aerosol samt vissa andra ämnen. Följ alla tillämpliga lokala föreskrifter.

Använd inte för skydd mot

Gaser och ångor, asbest eller sandblästring; partikelkoncentrationer som överskrider antingen 10 gånger gränsvärdet för exponering på arbetsplatsen eller de lokala föreskrifterna, beroende på vilket värde som är lägre.

BRUKSANVISNING: Kontrollera att förpackningen är i gott skick. Öppna förpackningen och följ anvisningarna för påtagning som visas på förpackningens andra sida.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER: Det är förbjudet att använda en förpackning som möglat, skadats eller vars bäst före-datum passerat.

HÅLLBARHETSPERIOD: märkt på paketet

Avsedd användning:
VIKTIGTDosering:
Anvisningar för påtagningMaterial:
EXEKUTIV STANDARD:

Viimeksi katsotut