Keramidit, sydänkohtaus- ja diabetesriskimittaus (Hertta)

Keramidit, sydänkohtaus- ja diabetesriskimittaus (Hertta)

Apteekki 360 yhteistyössä PR2You:n kanssa

S-Keramiditutkimus on tarkoitettu sepelvaltimotaudin / sydäninfarktin ja diabeteksen riskin arviointiin henkilöillä, joilla ei ole diagnosoitua sepelvaltimotautia tai 2-tyypin diabetesta, mutta joilla on sukurasitteen tai muun syyn takia syytä epäillä kohonnutta riskiä sairastua kyseisiin sairauksiin. 

Tutkimustulos on myös hyödyllinen ja antaa lisätietoa sepelvaltimotautipotilaille, joilla on syytä epäillä kohonnutta riskiä sydäninfarktille tai sydänperäiselle äkkikuolemalle tai joilla harkitaan taudin lääkityksen tai seurannan tehostamista tai jatkotutkimuksia.

Kohonnut riski motivoi ja sitouttaa hoitoon ja elämäntapamuutoksiin. Ravinnolla, painon pudotuksella ja liikunnalla on iso merkitys kyseisten sairauksien ehkäisyssä.

Sydänkohtausriskiluku määräytyy keramidien pitoisuuksia ja niiden välisistä suhdeluvuista.

  • 0-2 matala riski
  • 3-6 keskitason riski
  • 7-9 kohonnut riski
  • 10-12 korkea riski

Diabetesriskiluku kuvastaa henkilön prosentuaalista todennäköisyyttä (0-100%) sairastua tyypin 2 diabetekseen seuraavan 10 vuoden aikana. Riski lasketaan keramidisuhteista huomioiden ikä, sukupuoli ja painoindeksi.

  • 0-4 matala riski
  • 5-14 keskitason riski
  • 15-100 korkea riski 

Siirry alta PR2You:n Vello-ajanvaraukseen

Varaa aika

Viimeksi katsotut