Stressin oireet ja hallinta - avaimet tasapainoiseen elämää

Stressi on luonnollinen osa ihmisen olemassaoloa. Stressin tehtävänä on toimia sopeutumisreaktiona ympäristön vaatimuksiin. Lyhytkestoinen stressi voi jopa olla hyödyksi, joka virittää mielen ja kehon toimimaan tehokkaasti. Pitkittyneen stressin vaikutukset voivat olla haitallisia sekä fyysiselle että psyykkiselle hyvinvoinnille.

Stressin syitä ja seurauksia on tärkeää ymmärtää, jotta voimme hallita sitä tehokkaasti. Tärkeä osa stressin käsittelyä on sen tunnistaminen ja siihen puuttuminen varhaisessa vaiheessa. Stressi voikin aiheuttaa monenlaisia oireita.

Stressiä ei voi kuitenkaan kokonaan välttää elämässä. Jokainen meistä kohtaa aikoja, jolloin haasteet ja vaatimukset tuntuvat ylivoimaisilta. Työelämän paineet, perhevelvoitteet, terveysongelmat, taloudelliset huolenaiheet - kaikki nämä voivat olla stressin aiheuttajia. Mutta kuinka voimme hallita stressiä sen sijaan, että se hallitsee meitä?

Ihmiseen kohdistuu niin paljon stressiä aiheuttavia tekijöitä.

Stressin syyt – mistä stressi johtuu?

Stressin syyt voivat olla moninaiset - työhön liittyvä kiire, henkilökohtaiset konfliktit, terveysongelmat, taloudelliset vaikeudet tai elämän suuret muutokset voivat kaikki laukaista stressireaktion. Stressiä voi syntyä myös posiitiivisista asioista, kuten häiden suunnittelusta.

Tavallisimpia stressin aiheuttajia ovat:

 • jatkuva kiire

 • liiallinen vastuu

 • äkilliset elämänmuutokset

 • haasteet ihmissuhteissa

 • muutokset ja haasteet työelämässä

 • työttömyys

 • melu ja muut ympäristön ärsykkeet

Äkillinen kriisitilanne, kuten tapaturma, luonnonkatastrofi tai läheisen menetys, rasittaa mieltä voimakkaasti ja saattaa laukaista välittömän stressireaktion tai traumaperäisen stressihäiriön.

Stressin oireet – mitä oireita stressi voi aiheuttaa?

Stressin vaikutukset voivat ilmetä moninaisina fyysisinä, psyykkisinä ja sosiaalisina oireina. Fyysisiä oireita voivat olla esimerkiksi päänsärky, vatsavaivat, sydämentykytys ja selkävaivat. Psyykkisiä oireita voivat puolestaan olla jännittyneisyys, ahdistuneisuus ja unihäiriöt. Stressi voi myös vaikuttaa sosiaaliseen elämään aiheuttaen esimerkiksi ongelmia ihmissuhteissa.

Fyysiset oireet voivat olla merkkejä siitä, että stressitasot ovat koholla. Psyykkiset oireet, kuten ärtymys, ahdistuneisuus, masennus ja keskittymisvaikeudet, voivat myös viitata stressaantumiseen. Krooninen stressi eli pitkään jatkuva stressitila, voi vaikuttaa haitallisesti kehon ja mielen hyvinvointiin.

Stressistä kärsivän on tärkeää hakea apua, sillä krooninen stressi voi vaikuttaa elimistön toimintaan ja mielenterveyteen. Kannattaa kiinnittää huomiota siihen, miten keho reagoi stressiin, ja tarvittaessa pyytää ammattilaisen apua. Liikunta ja muut stressinhallintakeinot voivat auttaa lievittämään stressin oireita ja edistämään kokonaisvaltaista hyvinvointia.

Tavallisia stressin aiheuttamia fyysisiä oireita ovat:

 • päänsärky

 • vatsakipu ja muut vatsavaivat

 • huimaus

 • hengenahdistus

 • lihasten nykiminen

 • sydämen tykytys ja rytmihäiriöt

 • puristava tunne rinnassa

 • verenpaineen nousu

 • toistuvat flunssat

 • erilaiset iho-oireet, kuten ihottuma tai akne

 • hikoilun lisääntyminen

 • selkävaivat

Kun käytettävissä olevat voimavarat eivät riitä vastaamaan stressin aiheuttamiin haasteisiin, stressi voi johtaa vakavampiin ongelmiin, kuten työuupumukseen tai traumaperäiseen stressihäiriöön.

Äkilliset elämänmuutokset voivat aiheuttaa stressiä.

Stressi voi olla myös hyödyllistä

Kaikki stressi ei ole haitallista. Tilapäinen stressi voi jopa auttaa meitä suoriutumaan paremmin tehtävistämme. On kuitenkin tärkeää tunnistaa, milloin stressi muuttuu pitkittyneeksi ja haitalliseksi. On myös ymmärrettävä, että stressireaktio voi vaihdella yksilöittäin riippuen esimerkiksi henkilön stressin sietokyvystä.

Stressin hallinnassa avainasemassa ovat terveelliset elämäntavat ja erilaiset yksilölliset hallintakeinot. Liikunta, terveellinen ravinto, riittävä uni sekä rentoutumistekniikat voivat kaikki auttaa vähentämään stressiä ja sitä kautta edistää hyvinvointia. Lisäksi on tärkeää oppia tunnistamaan omat stressinaiheuttajat ja kehittää keinoja niiden hallitsemiseksi.

Stressi vaikuttaa

Vinkkejä stressin hallintaan:

 1. Huolien jakaminen: Puhuminen läheisten kanssa voi auttaa purkamaan stressiä ja saamaan uusia näkökulmia ongelmiin.

 2. Vatvomisen vähentäminen: Vältä negatiivisen ajattelun ansaa ja pyri löytämään ratkaisukeskeisiä lähestymistapoja ongelmiin.

 3. Akkujen lataaminen: Muista tehdä asioita, jotka tuovat sinulle iloa ja rentoutumista.

 4. Liikunta: Säännöllinen liikunta on tehokas tapa lievittää stressiä ja parantaa mielialaa.

 5. Alkoholin välttäminen: Vältä alkoholia stressinhallintakeinona, sillä se voi pahentaa stressireaktioita ja vaikuttaa negatiivisesti uneen ja mielialaan.

 6. Ihmissuhteiden hoitaminen: Vietä aikaa läheisten kanssa ja pyri vahvistamaan sosiaalisia suhteitasi.

 7. Hyvät teot: Tee hyviä tekoja toisille ja koe iloa siitä, että voit olla avuksi ja tukea muita.

 8. Optimismi: Pyri löytämään positiivisia näkökulmia elämän haasteisiin ja luota omiin kykyihisi selviytyä vaikeuksista.

Ihmiseen kohdistuu niin paljon haasteita, että stressin oireet voivat ilmaantua usein.

Stressi kuuluu elämään ja sen hallinta on mahdollista. Tunne omat voimavarasi ja ota aktiivisesti vastuuta omasta hyvinvoinnistasi, sillä stressiin voi vaikuttaa itse. Muista, että pienilläkin teoilla voi olla suuri merkitys stressin lievittämisessä ja tasapainoisen elämän saavuttamisessa.

Lähteet:

Terveyskirjasto

Terveystalo