HYVÄ TASAPAINO - HYVÄ TOIMINTAKYKY

22.5.2023
Kirjoittanut Jasmin Penttinen

Tasapainojärjestelmän merkitys yksilön toimintakyvylle on kiistaton. Yksinkertaisimmillaan tasapaino on pystyasennon hallintaa. Tasapainojärjestelmän eri osa- alueiden yhteistyön sujuvuutta haastetaan varsinkin tilanteissa, joissa kehon painopiste muuttuu, sekä muun muassa epätasaisilla tai liukkailla alustoilla kävellessä.

Tasapaino muodostuu kehon eri osa-alueiden yhteistyöllä

Kehon tasapaino saavutetaan monen eri osan yhteistyönä. Keskeisessä asemassa neurologisen järjestelmän lisäksi ovat kehon ja raajojen tuntemus liikkeistä ja asennoista, näköjärjestelmä ja sisäkorvan tasapainoelin. Häiriöt minkä tahansa näiden osa- alueiden toiminnassa vaikuttavat tasapainoon tai sen kokemukseen. Sairaudet ja lääkitykset, sekä verenkiertohäiriöt voivat myös vaikuttaa siihen heikentävästi. Osa-alueet säätelevät lihaksia tunnustellen aisteja, painovoimaa, liikettä ja koko tasapainojärjestelmää yhdessä aivojen ja keskushermoston (myös koko vestibulaarijärjestelmä) kanssa. Tasapainojärjestelmän verkosto linkittyy useille aivoalueille, aivohermoihin, refleksikaariin ja on myös selkäydintasolla merkittävä osa kokonaisuutta.

Kaikki toimintamme on sidottu aivoihin ja keskushermostoon, joita ilman emme edes hengittäisi. Koska tasapainoa koordinoidaan aivojen eri osa-alueiden kautta, se on yksi tärkeimmistä keskushermoston toiminnallisista mittareista. Tasapainoa mittaamalla voimme tunnistaa piirteitä eri sairauksien alkuvaiheisiin, kuten Alzheimerin tautiin.

Tasapainon edellytykset

Tasapainon kannalta olennaisia ovat koordinaatiokyky, reaktiokyky ja lihasvoima. Nämä kolme ovat usein, paitsi avainasemassa suhteessa tasapainoon, että myös tekijöitä, jotka heikkenevät usein ikääntymisen myötä. Lihasten oikea-aikaiseen säätelyyn tarvitaan aivojen ja keskushermoston kykyä säädellä toimintaa millisekunneissa. Informaatio, jota saadaan painovoimasta, pään, vartalon sekä raajojen liikkeestä, kuulo- ja näköjärjestelmästä sekä kognitiivisesta kontrollista muutetaan tarkaksi, ajoitetuksi, hallituksi sekä nopeaksi lihasten tuottamaksi liikekontrolliksi. 

Ikääntymisen vaikutukset tasapainoon - kaatumisen pelko

Ikääntymismuutokset kehon toiminnoissa ja sen vaikutukset tasapainoon tulevat usein huomaamatta monien vuosien aikana. Ikääntyminen vaikuttaa lihasvoimiin, aivotoimintoihin, verenkiertoon ja aistitoimintoihin. Tasapainon heikkeneminen ja aiemmat, sattuneet tapaturmat saattavat johtaa kaatumisen pelkoon. Kaatumisen pelko vaikuttaa laajasti ja heikentävästi yksilön elämisen laatuun. Kaatumista pelkäävä alkaa rajoittaa elämäänsä, mikä usein aiheuttaa sekä fyysisiä, että psyykkisiä ongelmia.

Muutkin tekijät vaikuttavat merkittävästi tasapainon hallintaan jo ennen kaatumista ja sen vuoksi olisi tärkeää olla tietoinen tasapainojärjestelmästä ennen kuin toimintakyky alenee merkittävästi ja/ tai olemme jo kaatuneet.

Jos tasapainosi askarruttaa tai tiedät sen jo alentuneen, mutta kaipaat tarkempaa tietoa sen nykyisestä tasosta - Tule tasapainon mittaukseen >>

Tulokset saat heti. Tuloksista riippuen ammattitaitoisilta mittaajiltamme saat ratkaisut ja edellytykset turvallisempaan arkeen.

Mittaukset suoritetaan Ainone Balance laitteistolla ja yhteistyössä Footbic- kuntoutusohjelman kanssa.